Våre tjenester

Vi stiller store krav til hogst og framkjøring av tømmer med høyt faglig nivå.

Vi stiller store krav til hogst og framkjøring av tømmer med høyt faglig nivå.

Vår kjernevirksomhet er sluttavvikling og tynning, men vi utfører også andre oppdrag innen skog.

Vårt fagpersonell utfører oppdrag som:

  • Sluttavvikling
  • Tynning
  • Uttak av GROT(greiner og topper fra hogst)
  • Taksering/verdivurdering av skog
  • Felling av vanskeligstilte trær
  • Planting av ny skog
  • Ungskogpleie

Hovedoppdragsgivere Viken Skog BA, Mjøsen Skog BA, Mathiesen Eidsvold

Værk ANS og div. lokale Allmenninger.