Om oss

Historie

Røsåsen Skogsmaskiner AS som i dag eies og drives av Tom Steinar Røsåsen er et familieforetak med lange tradisjoner innen maskinell skogdrift.

Tom Steinars far, Tron Steinar startet firmaet i 1985, da som et enkeltmannsforetak.
Ble drevet som et enkeltmannsforetak til 1992, gikk da over til ANS. I 2000 ble firmaet gjort om til et AS.

Ansatte

Røsåsen Skogsmaskiner AS har i dag 12 ansatte, 5 hogsmaskiner og 6 lassbærere.

Kunder

Våre største kunder er MEV, Viken skog og Mjøsen skog, men vi har også oppdrag for mindre skogeiere.