Røsåsen Skogsmaskiner er en liten lokal bedrift med mange års erfaring i

maskinell skogdrift.

Vi er kjent for høy kvalitet av det vi leverer.

Vi driver stort sett i området Øvre Romerrike. Årlig hogger vi ca 180.000m³ fordelt på ca 250 skogdrifter. Alle oppdrag blir utført i henhold til PEFC/FSC

Følg oss på instagram

@rosasenskogsmaskiner

Følg oss på facebook 

Vi oppdaterer nyheter på våre facebooksider jevnlig og bruker dette som vår nyhetskanal.

Følg oss gjerne for å se hva vi holder på med.

Rawhtml

Hos oss får du hjelp av erfarne medarbeidere med spisskompetanse innen de tjenester vi leverer. Firmaet har 5 hogstmaskiner og 6 lassbærere.