Kjent for høy kvalitet av det vi leverer

Røsåsen
Skogsmaskiner AS

Vi har spennende stilling 
ledig hvor vi søker ansatte 

Hos oss får du hjelp av erfarne medarbeidere
med spisskompetanse innen de tjenestene vi leverer

VÅRE TJENESTER

Dette er hva vi gjør

Vi driver stort sett i området Øvre Romerrike.
Årlig hogger vi ca 180.000m3 fordelt på ca 250 skogdrifter.
Alle oppdrag blir utført i henhold til PEFC/FSC 

Sluttavvirkning

Slutthogst

Slutthogst utføres på skog som er fra 60-100 år gammel. Normalt i Norge er det flatehogst, da fjernes alle trærne på det området som skal hogges.

Tynning

Tynning

Tynning utføres på skog som er fra 25-50 år gammel. Formålet er å øke tilveksten og gi de trærne som skal leve helt frem til slutthogst best mulig betingelser. 

Røsåsen Transport

Røsåsen Transport

Lorum ipsus norades conradi bol podaresd viksomt trakdilosi

Verksted

Verksted

Conradi bol podaresd viksomt trakdilosi Lorum ipsus norades

Røsåsen Skogsmaskiner AS er en liten lokal bedrift
med mange års erfaring i maskinell skogsdrift

VÅR HISTORIE

Røsåsen Skogsmaskiner AS

Røsåsen Skogsmaskiner AS som i dag eies og drives av Tom Steinar Røsåsen er et familieforetak med lange tradisjoner innen maskinell skogdrift. 

Tom Steinars far, Tron Steinar startet firmaet i 1985, da som et enkeltmannsforetak. Ble drevet som et enkeltmannsforetak til 1992, gikk da over til ANS. I 2000 ble firmaet gjort om til et AS. 

Røsåsen Skogsmaskiner AS har i dag 12 ansatte, 5 hogstmaskiner og 5 lassbærere. 

Våre største kunder er MEV, Viken skog og Glommen Mjøsen skog, men vi har også oppdrag for mindre skogeiere. 

Ønsker du å kontakte oss?